Tujega nočemo, svojega nimamo

objavljamo odprto pismo predsedniku vlade Miru Cerarju, ki avtorju v enem mesecu (še) ni odgovoril.
kapil matka

Benefit from fantastic savings on www.bangalorelovemaking.in , just by taking a look at http://bangalorelovemaking.in

kapil matka

Spoštovani g. predsednik vlade RS dr. Miro Cerar!

Zdi se mi, da tudi kot navaden državljan RS lahko povem nekaj besed ob begunski problematiki v upanju, da si boste vzeli čas in jih prebrali.

Spoštovana g. predsednik, zelo sem vesel, da se dejavno in strpno angažirate ob begunski problematiki, in se Vam za to zahvaljujem. Mislim, da živimo v izredno pomembnem in usodnem času za našo narodno in državno skupnost. Prepričan sem, da bo bodočnost naše države zelo odvisna tudi od tega, kako se bo odločala do begunske krize.
Kdor je imel odprte oči, je lahko že dlje časa predvideval, da bo prej ali slej prišlo do novega »preseljevanja ljudstev«. Sirska vojna ga je le pospešila, odprla je zapornice za ljudi, ki živijo v tretjem svetu v težkih razmerah, in se napotili v Evropo, kjer je visok gmotni in družbeni standard, ki je posledica krščanske civilizacije, visoko razvite tehnike, pridnosti ljudi, pa tudi izkoriščanja poceni delovne sile iz tretjega sveta; je pa Evropa tudi celina praznih vasi, stanovanj, mest, celina starih, ki bodo/mo kmalu odšli in naredili prostor novim rodovom, novemu življenju. Ta za življenje ugodna celina ne bo ostala prazna! Kar velja za Evropo, velja tudi za Slovenijo; morda še bolj. Prihod novih ljudi v prazen prostor je tako naraven in neizogiben kot prihod mravelj na drobtine kruha na travniku.

Izredno pomembno oz. celo usodno je, kako se bo politika na to stanje odzvala: državniško, graditeljsko, z vizijo ali s strahom, defetizmom, defenzivno. Mislim, da je sedaj čas, da se politični voditelji prebudite in oblikujete pogumen nacionalni načrt, katerega temeljni del bo prebivalstvena politika. K temu ste poklicani voditelji vladnih in opozicijskih strank. Če boste državniki oz. politiki preveč mečkali, bo Slovence in Slovenijo kot samostojno nacionalno entiteto povozil čas. Neugoden demografski razvoj in nezgodovinska drža narodovih elit v stilu »bo že kako«, vdanost v usodo in defenzivnost v času »novega preseljevanja ljudstev« (ki se gotovo ne bo kar ustavilo) bo odvrglo mlado državno tvorbo na smetišče zgodovine.

Zdrava prebivalstvena politika temelji seveda najprej na skrbi za zdrave družine, za to, da se narod pomlajuje sam v sebi. Vemo pa, da Slovenci že 35 let nimamo dovolj naravnega prirastka za dolgoročni obstoj. Vsako leto nam za to manjka približno 10 tisoč novorojenih otrok (tretjina). Ta primanjkljaj smo doslej nekako nadomeščali s staranjem prebivalstva in z priseljevanjem ljudi predvsem iz južnih držav nekdanje Jugoslavije. Ker ne kaže, da se bo natalitetni trend kmalu spremenil in ker so države, od koder so doslej k nam prihajali priseljenci, domala prazne in same v globoki demografski depresiji, tudi Slovenija ne bo mogla več ohranjati dosedanjega števila prebivalcev (okrog 2 milijonov se vrti številka že desetletja) in s staranjem se bo vedno teže ohranjala blaginja, saj bo vedno manj produktivnih, vedno več pa starih in onemoglih. Pa to, o čemer govorim, ni stvar daljne prihodnosti, ampak že kar sedanjosti. Pokojninski sklad se že davno ne more več polniti iz prispevkov, ki jih od dohodka namenimo za ta namen, ampak se mora iz proračuna države preliti kar milijardo in 200 milijonov evrov (tretjino proračuna sklada za pokojninsko zavarovanje), da se lahko redno izplačuje pokojnine. Po drugi strani imamo prazne vasi, neobdelane travnike, ki se zaraščajo, po podatkih statističnega urada imamo 175 000 praznih stanovanj. Skratka, Slovenija postaja stara in vedno bolj prazna; le nekatera mesta se še povečujejo; normalen naravni prirast prebivalstva imata samo še Selška in Poljanska dolina.

Zdi se, da slovenski državni voditelji pred to nacionalno katastrofo zatiskajo/te oči, o tem skoraj ne govorijo/te in tega ne rešujejo/te, kot da bi bilo stanje odvisno od neke usode in da sami pri tem ne le da ne morejo/te pomagati, ampak da se jih/vas to sploh ne tiče.

In v tako civilizacijsko in nacionalno mrtvilo so sedaj v Evropo prišli novi ljudje: čez Sredozemlje in Balkan se v Evropo valijo večinoma mladi, mnogi izobraženi ljudje, polni življenja in volje, da si v Evropi poiščejo nov življenjski prostor, nov dom.

Državniki, ki gledajo malo naprej in dovolj globoko, so uvideli, da ta priselitveni val ni le nevarnost za krščansko Evropo, za naš standard …, ampak lahko tudi priložnost za to, da se z novimi ljudmi ta naša stara gospa Evropa vsaj malo pomladi. Tako je moč razumeti Angelo Merkel, ki je izjavila, da Nemčija lahko sprejme 900000 beguncev oz. migrantov; podobno razmišljajo švedski in avstrijski državniki. Gre za v prihodnost usmerjeno politiko, ki se ne ustraši težav, ki jih prinašajo novi ljudje. Seveda ne gre le za to, da se te ljudi sprejme, ampak tudi zaposli in poskrbi za njihovo vključitev (integracijo) v novo okolje. Seveda bo prihod novih ljudi zmanjšal rezerve v proračunu, ampak če gledamo na ljudi kot na največje bogastvo, postane investicija vanje najbolj smiselna in donosna. Tudi kmet, ki kupuje nov traktor, mora zategniti pas, in se mu standard za nekaj časa zniža, vendar ve, da bo v prihodnje več in laže pridelal in bolje živel. Pameten državnik ve, da so novi ljudje največje bogastvo; posebno če gre za mlade in izobražene. Vsak, ki zna računati, lahko izračuna, koliko sredstev, tudi denarnih, truda in skrbi je treba vložiti, da se zredi in izobrazi enega človeka. To očitno dobro vedo državniki najbogatejših držav sveta, saj prav na »uvozu« že zrejenih in izšolanih ljudi v veliki meri temelji njihovo bogastvo in razvoj. Naj omenim le ZDA, ki že stoletje in več pobirajo že usposobljene ljudi z vsega sveta. Če lahko govorimo o imperialističnem izkoriščanju, ga kaže še najbolj videti v tej »kraji« ljudi in možganov. (V kaki revni afriški državi kakega nadarjenega mladeniča z velikim trudom najprej zredijo, nato izšolajo, potem pa ga posrka kaka ameriška univerza, inštitut, tovarna …) Prav nasprotno pa se do tega vprašanja obnašajo manj razvite, predvsem nekdanje socialistične države, v katerih prevladuje strah pred tujci, ki prinašajo drugačno kulturo, strah za izgubo identitete in komaj pridobljenega standarda. In še nekaj je za te države značilno: da imajo vse silno nizko rodnost in veliko praznega prostora. Očitno se ne zavedajo, da sta prazen prostor in revščina tesno povezana.

Se bo Slovenija pridružila tem zadnjim, za katere se zdi, da jih vodi načelo Tujega nočemo – svojega nimamo oziroma jih predstavi svetopisemska misel: »tistim, ki nimajo, se bo vzelo še tisto, kar imajo«.

Iz vsega povedanega sledi, da bi morala slovenska država oz. politika oblikovati populacijsko politiko, katere del je tudi priseljenska politika. Seveda bi morali najprej bistveno bolj spodbujati ustvarjanje trdnih družin in večjo rodnost, vendar bi morali istočasno sprejeti tudi take ukrepe, da bi Slovenija bistveno bolj, kot je bila zadnja leta, postala priseljenska država in da bi se priseljenci čim laže vključili v naš prostor.

Poiskati bi morali načine, da se k nam po možnosti priselijo tisti ljudje, ki so nam kulturno (morda tudi jezikovno) blizu, da ne bi imeli preveč prilagoditvenih težav. (Torej ne le čakati, da pride kdo slučajno k nam, da ga prinese kak slučajni migracijski tok, ampak bi morala država s svojimi službami, agencijami, sama poskrbeti, da se k nam povabi ljudi, ki bi bili naši sodržavljani – v veselje njim in nam.) Torej proaktivna populacijska in migracijska politika!

Učinkovito integracijsko politiko pa bo možno izvajati le, če ne bo angažirano le eno ministrstvo, ampak verjetno vsa vlada: notranje za varnost in razporeditev imigrantov, okoljsko za naselitev (V srednjem veku so zemljiški gospodje poselili cele pokrajine: Kočevsko, Selška dolina, Baška grapa …; je to sedaj nekaj temu podobnega nemogoče?), ministrstvo za vzgojo in izobraževanje – za vključitev novih ljudi v integracijsko izobraževanje (tečaji za poznavanje jezika, zgodovine, kulture, ureditve …), gospodarstvo (za ustvarjanje primernih delovnih mest za priseljence – Koliko fizičnih delavcev bi lahko zaposlili samo v gozdovih!) … Prepričan sem, da prinašajo novi ljudje v sodobno organizirani družbi že s tem, ko pridejo, več dela in več zaposlitev. Seveda v začetku kot vsaka investicija znižajo standard. Dober vladar zna prepričati ljudi, da se splača zatisniti pas za boljšo prihodnost.

Na TV Dnevniku sem slišal avstrijskega ministra, ki je izjavil, da Avstrija mora sprejeti begunce tudi zato, da bodo lahko bodočim generacijam omogočili izplačevanje pokojnin, da begunci niso le problem, ampak tudi priložnost. Še posebno ti, med katerimi je veliko mladih in izobraženih.

Če prišlekov ne bomo gledali le kot neko nadlego, ki se je je treba čim prej znebiti, ampak tudi kot priliko za nov zagon našega ostarelega narodnega telesa, jih bomo med nami ne le trpeli, ampak tudi spoštovali.

Mislim, da bo pogumno in načelno odločanje dolgoročno prineslo tudi politikom več, čeprav mogoče trenutno zgleda, da je treba biti previden, da so «naši« ljudje bolj ko ne »ziheraši«. Pogum za pokončno in dosledno ravnanje po mojem mnenju ne prinaša le miru v duši, ampak dolgoročno tudi uspeh v javnosti in tudi sicer v življenju. Da pogumne podpira Usoda, so vedeli že stari Grki, in tudi krščanski Bog je z njimi. Slovenski pesnik Gregor Strniša je napisal dva lepa verza o strahu in pogumu:»Strah je najmočnejše orožje v hudičevi kovačnici,/…/ pogum je ostri božji meč«.

Ko Vam izražam veliko zadovoljstvo nad tem, da uvajate v slovensko politiko več strpnosti in spoštovanja, da poudarjate moralno-etične razsežnosti v politiki, za kar se Vam zahvaljujem, Vam želim tudi veliko poguma in odločnosti pri državniških potezah in Vas lepo pozdravljam.

Jože Kurinčič

Vrhnika, 25. 9. 2015

http://www.omgmachinesreview17.com Visit http://www.forkliftacademy.com to find out more regarding forklift training The Power Flex yoga pant from 90 Degree by Reflex is the ideal combination of fashion, function, and performance. Our fabric is designed to contour perfectly to your body, giving you a streamlined look. We've created the perfect fabric at the perfect https://www.amazon.com/90-Degree-Reflex-Womens-Power/dp/B00IDHFYVM These Power Flex Pants are perfect for yoga, pilates, running, or any type of exercise or fitness-related activities. You can also go from the gym to running errands - all while being comfortable and stylish. Pairs well with our famous Power Flex Tan
Posted in Cerar, Politične teme | Leave a comment

Kako so jugoslovanski generali želeli uničiti slovensko državo

Kako so jugoslovanski generali želeli uničiti slovensko državo

Aleš ŽužekAvtor: Aleš Žužek

Slovenija je 25. junija 1991 razglasila svojo osamosvojitev od Jugoslavije. Komaj rojeno državo je napadla JLA. Začela se je vojna, v kateri so bile uspešnejše slovenske sile.
Preberi več

Posted in Politične teme | 2 komentarja

RDEČI ALARM ZA VSO SLOVENIJO

RDEČI ALARM ZA VSO SLOVENIJO

DOBESEDNO IZKORIŠČANJE IN SIROMAŠTVO DELAVSKEGA RAZREDA – MATEMATIKA NE LAŽE

Povprečna realna plača delavca v Sloveniji je 650.00 EUR s potnimi stroški in malico. Gre za poln delovni čas!

Osebno sem videl več sto plačilnih list (čistilke, varnostniki, administratorji, sobarice, natakarice, trgovke, pomožno medicinsko osebje, tajnice, kovinarji, lesarji, zidarji,…). Pri vseh je skupni imenovalec, delo za določen čas, velikokrat 12 urni delovnik, dvo-tro izmensko delo, slabi pogoji dela, ni možnosti za koriščenje javnega prevoza, ker je delovnik neskladen s prevozi, tudi lokacije so problematične,…

Stroški zaradi golega preživetja na mesec:
– malica na delovnem mestu – 60.00 EUR
– gorivo ali karta za prevoz na delo – najmanj 70.00 EUR,
– zavarovanje vozila in vinjeta vsaj – 50.00 EUR
– najemnina z mesečnimi stroški je vsaj – 250,00 EUR
– prehrana za 1 človeka je vsaj – 240,00 EUR
– TV naročnina – 12.75 EUR

Skupaj: 682.75 EUR

Vsak mesec je poleg tega da ves mesec trdo dela vsaj 32 EUR v minusu!!!

NE MORE SI PRIVOŠČITI:

– obleke in obutve,
– otrok,
– telefona, interneta,
– amortizacije vozila,
– osnovne opreme za stanovanje,
– kreditno je nesposoben,
– da ne govorimo minimalnih športnih, zdravstvenih, rekreacijskih, kozmetičnih in drugih “priboljškov”.

V sužnje lastništvu je lastnik poskrbel za svojega sužnja, v Sloveniji pa je suženj izkoriščen in prepuščen na milost in nemilost raznim krokarjem, mrhovinarjem in popolnem siromaštvu.

Na drugi strani pa je država prepovedala delo na črno, preobremenila gospodarstvo, dokapitalizirala banke, deli pomoč v tujino, šolstvo in zdravstvo je vse bolj plačljivo, imamo predraga goriva, razbohotila javno upravo, privoščila največje število občin na svetu na prebivalca, proizvedla javni dolg, proizvedla izbrisane, proizvedla dolg varčevalcev lj. banke iz nekdanje Jugoslavije, kupuje nepotrebno vojaško opremo, proizvaja tajkune, dovoljuje veriženje podjetij, neučinkovito pobira davke (razen od delavcev), vzdržuje nestrokovno sodstvo, plačuje neumnosti, uvedla uklonilni pripor, ima koruptivne in neučinkovite nadzorne in kontrolne organe,…

RES ZADNJI ČAS JE ZA RDEČI ALARM!

Posted in Politične teme | Leave a comment

Realnost Slovenije

Objavil/a Eva Suzana Belca, dne 2014-04-07 ob 21:35:24

Ljubljana, leta 1985:
Moj oče je delal v Gradisu,
denar je imel v NLB,
kruh je kupoval v Merkatorju,
vozil avto yugo,
obleka je bila mura,
pralni stroj je bil gorenje
na morje pa smo hodili v sindikalni dom.

Ljubljana, leto 2013 :
Delam v Sloveniji pri tujem gradbenem podjetju,
denar imam v Sloveniji v avstrijski banki,
kruh in mleko kupim v hoferju,
vozim franscoski avto,
obleko imam iz Kitajske,
uporabljam pralni stroj Beko,
na morje ne grem ker je predrago.

Ljubljana, leta 2033:
Pisal mi je sin.
Vzel sem pismo in se napotil v bližnjo gozd, da ga bom prebral.
Sedem na travnik in prebiram, sin je v Ameriki zadovoljen. Moje branje
prekine glas, ki mi reče v nemščini :
Herr Konigunda, das gozd ist eine Privaten lastnina, bitte umaknite se.

Laibach, leta 2055:
Moj korak je počasen in negotov.
Pogled se mi ustavi na prelepih nemških in italjanskih gozdovih.
Upam, da bom jutri še imel moči, da bom šel na Schmarna Berg.

Posted in Politične šale | Leave a comment

protisiviekonomiji.si

“Zvečer se peljem domov in zagledam lep jumbo plakat prelepa deklica in zraven napis Kdo mi jemlje prihodnost?
In si zapišem naslov katerega preverim ko sem prišla domov (od takrat imam pulz na 120:) www.protisiviekonomiji.si
Ukrep, ki ga je Vlada sprejela na 23. redni seji.
Super.
Lepo.
Bravo.
Zdaj pa razmišljam, če je to ista Vlada oz “podobni glasovalci”, kot tisti, ki so pustili da se državi dolguje 18.660.932,35 EUR davka?
Ker ne razumem najbolj, pa bi rada:)
Najprej nisem razumela, kako se lahko blokira račun vsakomur za 20 eur premalo plačanih prispevkov in jih moraš plačati, če hočeš delati naprej, hkrati pa spet drugi lahko dolgujejo večničelne postavke?!
In potem nas ozaveščate proti sivi ekonomiji in sprašujete “Kdo mi jemlje prihodnost”? Mi mogoče?
Državljani?
Kako pa, če smem vprašati?
Z dokapitalizacijo bank, ki ste jih izčrpali vi, ali mi državljani?
Z davkom, ki ga niste pokasirali pri velikih ribah, male pa ste osušili do obisti?
Pišete, da siva ekonomija znižuje kakovost šolanja in otrokom jemlje lepšo prihodnost?!
Bi bilo slabih 19 mio trenutnega dolga ok za nekaj kvalitetne izobrazbe? In zanimivo..prav letos je Ministrstvo za šolstvo v osnovnih šolah spremenilo imena treh predmetov: primer: glasbena vzgoja ste spremenili v glasbena umetnost (plus dva ostala predmeta) in to nas stane 1,5 mio eur (zaradi novih tiskovin..)?!
Zaradi tega ne jemljete otrokom lepše prihodnosti?
Namreč argument ministrstva je, da je bila zamenjava v imenu nujna, ste pa zato ukinili na vsako šolo po enega učitelja za podaljšano bivanje!

Pišete, da siva ekonomija jemlje dostojanstvo zraven pa date delavca v rumeni gradbinski čeladi..(pa se spomnim na gradbinske zgodbe prejšnjih let in našo pravično državo, še dobro da je v faco model bolj grk, kot pa kakšen naš “brat”, da me spomin ne popelje do izbrisanih).
Pišete, da siva ekonomija ne pozna socialnih zavarovanj, delovne dobe, delavskih pravic in tako uničuje naše dostojanstvo.
Ste pozabili kako je izpuhtel denar v ključnih projektih za zdravstvo, pozabili kako ste zvišali delovno dobo, na pravice delavcev se že od zdavnaj vse vlade skupaj požvižgate, o dostojanstvu pa ne bi, ker ga roko na srce Slovenija ni videla že nekaj let, ne spodaj, ne zgoraj, pa kjerkoli že to je.
Pišete kdo nam jemlje varnost?
Mi državljani mogoče?
Pri vsej lakoti ste lahko srečni, da ni še več kriminala!
Kdo mi jemlje varno starost?
Zdravje?

Pa a se vi hecate, ali je tekstopisec padel pred kratkim na glavo?!
A smo mi mutili s posteljami?
Mi nimamo za več zdravnikov?
Samo vprašam!
Oddelek za možgansko kap in infarkt je porabil sredstva v polovici leta, ki ste mu jih namenili, vodstvu pa je rečeno, da naj ne sprejemajo pacientov več! Kam pa jih naj dajo?! In kdo potem jemlje varno starost in zdravje? Državljani ali vlada?
Pod življenjske situacije navajate varstvo otroka na črno in lepo fino navedete kakšna je kazen za študentko, ki delo opravlja na črno (globo od 208,65 do 20.864,36 evrov), ter za starše, ki so soudeležni pri “kriminalu” (208,65 do 12.518,78 evrov). Še ena življenjska situacija pišete je jutranja kava, če je prodana na črno (od 2.000 do 125.000 globe).

Zdaj pa mene dragi gospodje in dame (VLADA) zanima:
Kakšne so globe za Vas?
Za Vaša črpanja državnih podjetij?
Za vaše pod mizo podpisane listine?
Za vaše provizije od VSEGA, kar se je pri nas “zgodilo” v času od osamosvojitve do danes?
Kakšna je globa zate VLADA RS, da tvoji državljani odhajajo drugam?
Dodajam le še… ker navsezadnje res nima smisla in mi je žal 15ih minut vrženih v zrak…
Podatki o pobranem DDV za september 2013 kažejo, da je bilo zbranih za 37 milijonov evrov več DDV-ja, kot je bilo načrtovano, oz. za 31 milijonov več v primerjavi s septembrom 2012. Minister pa je ob tem opozoril, da je siva ekonomija predvsem moralni problem…
Prav.
Naj bo tako.
Če tako pravi minister Slovenije, ki je mednarodno po VEČIH raziskavah znana po korupciji,
Kdo je torej bolj nemoralen a?!
Tjaša, ki proda kavo na črno, da preživi lokal, mehanik Matjaž, ki prijatelju zamenja gume za 10 eur manj, da bo lahko nahranil otroke, ali VI?!
Vklopite razum.
Pa nehajte klobasati neumnosti za božjo voljo in igrati na strune čustev državljanov, ki več ne vedo kam in kako zato, da bodo preživeli, vi pa še kar Monopoli in Črni Peter furate.

VKLOPITE RAZUM VI, MI SMO GA ŽE ZDAVNAJ!!!”

Posted in Naše misli | Leave a comment

Pismo za RS

Pismo politikom RS

Posted in Politične teme | Leave a comment

Aktualno december 2012

Maribor – Gotofi so!
Ljubljana – Fertik so!
Primorska – Ma je konec!
Gorenjska – Ejga konc je!
Dolenjska – Cvička je zmanjkalu!

….in vse v slovenščini….

Posted in Politične šale | Leave a comment

STAVKAMO ljudje NE sindikati

Na zurnal.si spet preberem se eno neumno plehko izjavo nasevlade in sicer da vlada ne bo popuščala sindikatom kateri trenutno stavkajo. Naša vlada očitno ne ve da stavkajo LJUDJE katere iz revščine s svojimi ukrepi pehajo v bedo. Stavkajo Ljudje državljani ne sindikati, le ti so preko redkih sindikalistov pošteno in drago plačani samo za to, da stavko lepo dobro pravilno organizirano izpeljejo se pogajajo in jo končajo.

Sramota pa je za vse tise, ki plačujete sindikalno članarino in vasi sindikati stavke se niso niti organizirali niti izpeljali. Vsak sindikalist, ki ni podpre stavke se ni priključil, je ni organiziral se lahko ob stoletni bedi svojih delavcev in sodelavcev, ki tudi niso niti člani sindikata (ljudje nimajo za kruh kaj šele položnice in za sindikalne članarine) se lahko pogreznejo od sramote v zemljo.

Torej sindikalist ki ne podpira stavke pa naj bodo njihovi argumenti še tako politični svojega imena in pozicije ne zaslužijo.

Povejte svoje mnenje tudi Vi

Janez stavka..

 

 

 

Posted in Politične teme | Leave a comment

Vladina pesmica

 

>  POSLUŠAJ VLADA,

>  MLADA, ZALA,

>  ALI SI SE ŽE VPRAŠALA,

>  KAJ SI VZELA, KAJ NAM DALA?

>

>  ČE TI NE BI TAKO LAGALA,

>  TU RAJA DANES NE BI STALA.

>  ČE TI NE BI TAKO NAM  KRALA,

>  STAROSTI JAZ SE NE BI BALA.

>

>  A, KAJ JE TEBI MAR –

>  V ROKAH IMAŠ OBLAST IN NAŠ DENAR!

>

>  ČEMU DENAR BI ZDAJ RABILA?

>  DA RAČUNALNIKE, POHIŠTVO

>  IN AVTOMOBILE NOVE BI KUPILA?

>  ALI, DA ČEZ MEJO GA ODNESLA

>  BI SPET DOBRA VILA?

>

>  ČE HOČEŠ PLAČE ZAMRZNITI,

>  PRI SEBI PRVO MORAŠ TO STORITI.

>  TEBI SE NE BO POZNALO,

>  NAS PA KAMLU BO POBRALO.

>

>  ŽALOSTNO JE TO SPOZNANJE,

>  DA ČLOVEK SEJE, VLADA ŽANJE!

>  ŽALOSTNA JE TA RESNICA,

>  DA NE VE LEVICA, KAJ POČNE DESNICA

>  IN ŽALOSTNO JE V TEJ DRŽAVI,

>  DA VLADA NAŠA NI PRI PRAVI!

Posted in Naše misli | Leave a comment

Sposojen komentat

Sposojen komentar s siolovega portala

Citat
“Ker ona dela

Danes
se malokdo spomni, kako se je pred tremi leti lomil nemški koncern
Opel. Tovarna je bila na tleh, kot hčerinska družba ameriškega giganta
pa naprodaj. Odpuščanje, zapiranje, razprodaja, konec. Slabe poslovne
odločitve, komu mar, 8000 ljudi takoj na cesto … A je nogo med vrata
vtaknila kanclerka Angela Merkel. Rekla je: ne. Zagrozila Američanom in
bankam. In nato se je njena vlada sistematično lotila reševanja tega
zasebnega podjetja. Šefi zasebnih bank so hodili k Merklovi. Noben
neoliberalni cepec ni kričal, da to ni delo vlade. Ja, Merklova je tudi
zamrznila kakšno pravico, a previdno. Predvsem pa je reševala.

To je delo vlade v času krize. Tega ni razumel Borut Pahor, tega ni
razumel takratni minister Matej Lahovnik, ki sta se še vedno afnala s
»trg naj opravi svoje«. Raje sta besedičila o umiku države iz
gospodarstva, delala pa malo. In pričakovano tega ne razumejo današnji
šerifi. Oblast jih že opija. Kako pričakovano. Merklova vodi neprimerno
večjo in relevantnejšo državo, pa je še nismo videli po puranje
našobljene.

Kaj je torej delala Merklova, ko je bila Nemčija v fazi, v kateri smo
mi še vedno? Reševala je proizvodnjo in delovna mesta. Za delovna mesta
gre, tepec! Protikrizna politika ni tekma, kdo bo bolj porezal. Kdo bo
bolj zarezal. To zna vsak. Rezati vse in povprek – moramo res te
primitivne menedžerske metode prve pobarvanke kriznega menedžeriranja še
enkrat opazovati, moramo vnovič gledati to dokazovanje neznanja, napuha
in lenobe? Ko že vsa Evropa ve, da to ni pot iz krize? Seveda je treba
racionalizirati, seveda velja razmišljati o ukinitvi 2. januarja kot
prostega dne, o neizplačilu regresa za višje razrede javnega sektorja, a
to, kar je pripravila ta vlada, je nabor najlažjega rezanja. Da, tako
je najlaže. Že v tem trenutku največ davkov v državni proračun
prispevata nižji in srednji razred in nanju letijo vse puščice te vlade.
Nismo bili nenatančni: tudi najbolje plačani državni uslužbenci so
namreč še vedno v srednjem razredu.

Ne bodo pa obdavčili luksuza in premoženja, ne bodo obdavčili
kapitala, ne bodo obdavčili visokih dohodkov – pa čeprav v vseh treh
kategorijah po podatkih OECD že zdaj poberemo manj od povprečja,
bistveno manj. In na drugi strani slovensko prebivalstvo v proračun
prispeva bistveno več od povprečja. Najbogatejši so od dosedanjih
protikriznih ukrepov dobili le dodatne davčne olajšave, povprečno okoli
400 evrov na leto. Povprečna mama na porodniški pa bo za krizo
prispevala v enem letu 900 evrov. Bogatim dodatnih 400, materi 900 manj.
Izjemno.

Nobene logike ni v tem početju. Razlog so lahko le neznanje, napuh in
lenoba. Morda še trma? Vse ukrepe imajo pred seboj. Seveda najprej dvig
stopnje davka na dodano vrednost. Tega ne želijo. Le zato, ker je to
predlagal Zoran Janković (in naredila večina evropskih držav)?

Seveda – to, kar počnejo, to rezanje, bo lahko pokazati. Vidno bo.
Ampak to nima s krizo in odgovornim odnosom do države nobene zveze. To
je na eni strani le moško trmarjenje, dokazovanje svojega prav, za danes
in za nazaj, na drugi strani pa seveda zahteva najmanj napora in dela.
Saj je na ravni podjetij enako: najlaže je rezati stroške. Težje je
postaviti nov produkt ali projekt, oživiti prodajo. A ravno to bi morala
početi vlada. Janković ima prav, ko kaže na Primorje – brez tega
podjetja ne bo več velikih projektov, ki bi jih delalo slovensko
gradbeništvo: vse ostalo je premajhno, nezmožno.

Danes je bistveno ohraniti in spodbujati proizvodnjo in storitve,
gospodarstvo torej. Dr. Mencinger to govori že tri leta. Tam je
gospodarska rast, tam so ogrožena in potencialna delovna mesta. Gre za
vsako podjetje. Saj je lahko ministrom vseeno za 300 delovnih mest v
»neki« papirnici. 300 delovnih mest je vedno še vsaj 200 posredno
povezanih delovnih mest. Do mesarja in frizerke. 500 delovnih mest je
vsaj 1500 prizadetih prebivalcev. 1500 je ogromna številka za Slovenijo.
Merklova vodi državo z 81 milijoni prebivalcev, pa jo je popadla groza,
ko je šlo za 8000 delavcev, ki naj bi službo izgubili v Oplu.
Slovenskemu premieru bi glede na število prebivalcev moralo postati
slabo, ko bi kdo rekel, da izguba dela grozi 190 ljudem. Ni razumel
Pahor. Ne razume Janša.

Zato je Merklova reševala Opel. In Oplu gre danes dobro. Vmes ni napisala nobenega tvita.”

Konec citata, In tega marsikateri osebek v tej ljubi Sloveniji ne bo zastopil.

Posted in Politične teme | 1 Comment