Volitve v državni zbor: prvi možni datum 24. april 2022, zadnji možni datum 5. junij 2022 (o datumu bo odločil predsednik države Borut Pahor)

2015 izbrisanih šest strank

2015 izbrisanih šest strank

Precej več izbrisov kot na zahtevo strank samih se je doslej zgodilo po uradni dolžnosti – dvajset. Zakon o političnih strankah določa, da se postopek za izbris iz registra po uradni dolžnosti začne, če stranka dvakrat zaporedoma ni sodelovala vsaj na enih od volitev v državni zbor, v organe lokalnih skupnosti ali v evropski parlament. Registrski organ ob vsakih volitvah preverja, katere politične stranke so na njih sodelovale in katere ne. Po lanskih treh volitvah je bilo zaradi omenjenega kriterija v začetku letošnjega leta po uradni dolžnosti izbrisanih šest strank: Neodvisna štajerska stranka, Ljubljana, moje mesto, Stranka za skladen razvoj, Istrski demokratski zbor, Republikanci Slovenije in Mladi za Izolo. Trenutno je v Sloveniji registriranih 85 strank.

Zares je na državni ravni nazadnje sodeloval na lanskih evropskih volitvah, na katerih je zbral slab odstotek glasov. Pred državnozborskimi volitvami so se njegovi predstavniki pogovarjali o oblikovanju skupne liste z Zavezništvom AB, a do dogovora ni prišlo. Na listi ZaAB so tako kot posamezniki sodelovali le nekateri njihovi člani, v parlament pa ni bil izvoljen nihče izmed njih. Na oktobrskih lokalnih volitvah je bila stranka Zares prisotna v nekaj več kot desetih občinah, ponekod samostojno, drugje skupaj z ZaAB.