O Zelenih Slovenije

Posted by Categories: Zeleni Slovenije
O Zelenih Slovenije
Read more

Svetovno zeleno gibanje je pognalo korenine tudi na naših tleh in tako smo v Mostecu pri Ljubljani 11. junija 1989 ustanovili Zelene Slovenije kot stranko, ki se je takoj aktivno vključila v aktualno politično življenje Slovenije. Nastali smo torej v času ko so nastale tudi druge demokratične stranke, ki so se udeležile prvih demokratičnih volitev […]

Zgodovina Desus

Posted by Categories: Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Zgodovina Desus
Read more

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije je nastala znotraj Društva upokojencev Maribor – Center, pod imenom ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MARIBOR, 29. junija 1990 se je preimenovala v DEMOKRATIČNO STRANKO – ZVEZO UPOKOJENCEV MARIBOR, 30. maja 1991 pa je stranka dobila ime DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE in bila uradno zavedena v register političnih strank v Republiki Sloveniji. Na […]

11. Kongres SNS

Posted by Categories: Slovenska nacionalna stranka

Dne, 20. maja 2017, je na Otočcu pri Novem mestu potekal 11. kongres Slovenske nacionalne stranke, pod geslom:  » Nismo za Evropsko unijo, smo za Evropo narodov !«  Kongres je bil tudi volilni in smo na njem za predsednika ponovno izvolili Zmaga Jelinčiča Plemenitega. Volili smo tudi podpredsednike in izvoljeni so bili Srečko Prijatelj iz Sežane, […]

Read more

Statut SNS

Posted by Categories: Slovenska nacionalna stranka

Prvi statut je sprejela stranka dne 17. marca 1991. Izredni kongres Slovenske nacionalne stranke je na zasedanju v Ljubljani, 21. aprila 1995, sprejel Statut Slovenske nacionalne stranke, ki je bil nato spremenjen in dopolnjen na zasedanju 5. rednega kongresa Slovenske nacionalne stranke v Ljubljani, 29. septembra 1998, na zasedanju 6. rednega kongresa SNS v Sežani, […]

Read more