Volitve v državni zbor: prvi možni datum 24. april 2022, zadnji možni datum 5. junij 2022 (o datumu bo odločil predsednik države Borut Pahor)

Državni svet – ustava opredelitev

Državni svet – ustava opredelitev

Ustavna opredelitev
Ustava Republike Slovenije v poglavju Državna ureditev umešča Državni svet na drugo mesto v sistem organov državne
oblasti. Ustava okvirno opredeljuje:

 • sestavo (96. člen),
 • pristojnosti (97. člen),
 • volitve (98. člen),
 • odločanje (99. člen),
 • nezdružljivost funkcije in imuniteta (100. člen),
 • poslovnik Državnega sveta (101. člen).
  Sestava Državnega sveta
  Državni svet ima 40 članov, ki so nosilci socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Sestavljajo ga:
 • štirje predstavniki delodajalcev,
 • štirje predstavniki delojemalcev,
 • štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev,
 • šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti,
 • dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov.