Prvi statut je sprejela stranka dne 17. marca 1991. Izredni kongres Slovenske nacionalne stranke je na zasedanju v Ljubljani, 21. aprila 1995, sprejel Statut Slovenske nacionalne stranke, ki je bil nato spremenjen in dopolnjen na zasedanju 5. rednega kongresa Slovenske nacionalne stranke v Ljubljani, 29. septembra 1998, na zasedanju 6. rednega kongresa SNS v Sežani, 23.9.2000, na 2. izrednem kongresu SNS 11. novembra 2000 v Ljubljani, na 7. kongresu SNS 21. maja 2005 na Brdu pri Kranju, nato na 8. kongresu SNS 15. maja 2010 na Brdu pri Kranju, ter nazadnje na 10. Kongresu SNS 7. maja 2016 na Otočcu.