Volitve v državni zbor: prvi možni datum 24. april 2022, zadnji možni datum 5. junij 2022 (o datumu bo odločil predsednik države Borut Pahor)

Volitve bodo

Volitve v državni zbor: prvi možni datum 24. april 2022, zadnji možni datum 5. junij 2022 (o datumu bo odločil predsednik države Borut Pahor)


Volitve za predsednika države: prvi možni datum 11. september, zadnji možni datum 6. november 2022Lokalne volitve za člane občinskih svetov in za župane bodo 20. novembra 2022 (tretjo nedeljo v novembru, kakor je to določeno z zakonom). V primeru županov bo v posameznih občinah lahko potekal tudi drugi krog volitev.


Volitve v Državni svet: splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, so bile 23. novembra 2017, člani so voljeni za čas 5 let, kar pomeni, da bodo jeseni 2022 potekale tudi te volitve.


Volitve v Evropski parlament so bile nazadnje 26. maja 2019, naslednje bodo leta 2024 (poslanci so voljeni za pet let).