Politično stranko lahko ustanovi najmanj 200 polnoletnih državljank in državljanov, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi stranke.Ustanovitelj stranke ne sme biti oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost.

V Republiki Sloveniji ne sme delovati stranka, ki ni registrirana.

Če politična stranka spremeni katerega od naslednjih registriranih podatkov, mora spremembe v roku 15 dni sporočiti Ministrstvu za notranje zadeve:

  • ime,
  • skrajšano ime,
  • znak stranke,
  • statut,
  • program,
  • sedež stranke,
  • zastopnik stranke.

Seznam ažuriran 1.1.2018

Matična številka Ime stranke Skrajšano ime Kratica Sedež Naslov Zastopnik
5485657000 Slovenska nacionalna stranka   SNS Ljubljana, Ljubljana Bleiweisova cesta 13 Jelinčič Plemeniti Zmago
5492734000 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije DeSUS Ljubljana, Ljubljana Kersnikova ulica 6 Erjavec Karl Viktor
5951763000 Zeleni Slovenije Zeleni   Ljubljana, Ljubljana Komenskega ulica 11 Čuš Vlado
5299446000 Slovenska demokratska stranka Slovenski demokrati SDS Ljubljana, Ljubljana Trstenjakova ulica 8 Janša Ivan
5768870000 Stranka slovenskega naroda Slovenski narod SSN Maribor, Maribor Efenkova ulica 10 Majc Miha
5836778000 Demokratska stranka Slovenije Demokrati Slovenije DS Ljubljana, Ljubljana Linhartova cesta 13 Cuzak Josip
5147484000 Socialni demokrati   SD Ljubljana, Ljubljana Levstikova ulica 15 Levanič Dejan
5638143000 Zveza za Primorsko-ZZP Zveza za Primorsko ZZP Nova Gorica, Nova Gorica Erjavčeva ulica 4 Lemut Aleksander
5837090000 Liberalna demokracija Slovenije   LDS Ljubljana, Ljubljana Dunajska cesta 5 Hribar Rok
5892333000 Stranka enakopravnih dežel Enakopravni deželani SED Ljubljana, Ljubljana Levstikov trg 8 Svetek Blaž
5305101000 Socialna liberalna stranka Slovenski liberalci LS Ljubljana, Ljubljana Prešernova cesta 3 Gros Vitomir
5916046000 Krščansko-socialna unija Krščanski socialisti KSU Ljubljana, Ljubljana Kajuhova ulica 4 Rutar Jožef
5870526000 Zveza za napredek Radeč in radeškega območja Zveza ZA-R Radeče, Radeče V gaju 15 Pintarič Rafaela
5954088000 Nova demokracija Slovenije   NDS Dravograd, Dravograd Mariborska cesta 11 Rižnik Jožef
5977967000 Narodna stranka dela Stranka dela NSD Ajdovščina, Ajdovščina Šibeniška ulica 21 Poljšak Marjan
5670144000 Komunistična partija Slovenije   KPS Ljubljana, Ljubljana Tržaška cesta 2 Lenardič Mavricij Karl
5982413000 Naprej Slovenija NPS NPS Ljubljana, Ljubljana Badjurova ulica 3 Svetek Blaž
5982227000 LMB – Lista za Maribor Lista za Maribor LMB Maribor, Maribor Miklošičeva ulica 6 Arih Aleš
1120999000 Stranka demokratske akcije Slovenije SDA Slovenije SDAS Ljubljana, Ljubljana Makucova ulica 24 Hadžić Mehmed
1029711000 Slovenska ljudska stranka   SLS Ljubljana, Ljubljana Beethovnova ulica 4 Zidanšek Marko
1029720000 Stranka mladih – zeleni Evrope SMS – ZELENI SMS Maribor, Maribor Prvomajska ulica 9 Jurišič Igor
1029738000 Nova Slovenija – krščanski demokrati Nova Slovenija NSi Ljubljana, Ljubljana Dvorakova ulica 11A Novak Ljudmila
1029754000 Glas žensk Slovenije Glas žensk GŽS Maribor, Maribor Leona Zalaznika ulica 12 Piberl Monika
1029797000 Neodvisna stranka Pomurja   NSP Murska Sobota, Murska Sobota Slomškova ulica 1 Korpič Jože
1029843000 Stranka ekoloških gibanj Slovenije Ekologi SEG Ljubljana, Ljubljana Litostrojska cesta 40 Lipič Karel
1029819000 Lista za skupno občino Miklavž na D. P. Lista za Miklavž LM Miklavž na Dravskem polju, Miklavž na Dravskem polju Cesta v Rogozo 4 Janžek Dušan
1029894000 Gibanje za Slovenijo   GZS Ljubljana, Ljubljana Cesta v Kleče 9 Mavrič Vidovič Bojan
1029924000 Lista za pravičnost in razvoj Pravičnost in razvoj LPR Maribor, Maribor Loška ulica 13 Auer Stojan
1029959000 Oljka     Koper, Koper Burlinova ulica 1 Peroša Patrik
1029967000 Lista za čisto pitno vodo   LZČPV Ljubljana, Ljubljana Zarnikova ulica 19 Jarc Mihael
1029975000 Koper je naš   KJN Koper, Koper Gortanov trg 15 Popovič Boris
1030019000 Zveza za Dolenjsko – ZZD Zveza za Dolenjsko ZZD Novo mesto, Novo mesto Župančičevo sprehajališče 1 Muhič Alojzij
1030027000 Piran je naš   PJN Piran, Lucija Obala 114 Kopilović Boris
1030035000 Lista Sonce Sonce   Brežice, Brežice Černelčeva cesta 3 Škof Uroš
1030051000 Stranka za delovna mesta Za delovna mesta ZDM Celje, Celje Linhartova ulica 22 Esih Stanko
1030060000 Neodvisna lista ZARJA “ZARJA” NLZ Sežana, Sežana Kosovelova ulica 4B Slavković Radica
1030078000 Izola je naša   IJN Izola, Izola Pittonijeva ulica 2 Vadnjal Manca
1030094000 Akacije     Koper, Koper Ulica II. prekomorske brigade 13B Brecelj Marko
1030108000 Krščansko demokratska stranka Krščanski demokrati KDS Maribor, Zrkovci Cesta ob lipi 10 Štrucl Oton
1030116000 Slovenija za vedno   SZV Koper, Koper Gortanov trg 15 Popovič Boris
1030124000 Ankaran je naš   AJN Koper, Koper Gortanov trg 15 Popovič Boris
1030132000 Krščanski socialisti Slovenije – Krekovi socialisti Krekovi socialisti KSS Ljubljana, Ljubljana Mihov štradon 13 Magajna Andrej
1030159000 Zares – socialno liberalni Zares   Ljubljana, Ljubljana Dunajska cesta 106 Gruden Uroš
1030167000 Lipa     Maribor, Maribor Rasbergerjeva ulica 2 Peče Sašo
4001184000 Združeni Zeleni   ZZ Ljubljana, Ljubljana Cilenškova ulica 35 Galun Tamara
4008731000 Stara pravda stranka prava   SPSP Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica Potrčeva ulica 12 Poljanec Ludvik
4021118000 Stranka združena Istra Združena Istra ZI Piran, Lucija Obala 93 Vranješ Boštjan
4022173000 Lista za Domžale Za Domžale   Domžale, Domžale Krakovska cesta 18 Marčun Metod
4022459000 Stranka Medgeneracijske Solidarnosti in Razvoja Medgeneracijska stranka smsr Maribor, Maribor Gregorčičeva ulica 24 Ambrožič Borut
4022629000 Zveza za prihodnost Za prihodnost   Žalec, Žalec Cankarjeva ulica 5 Fideršek Jasmin
4022904000 LTD – Toni Dragar – Lista Za vse generacije LTD – Za vse generacije LTD Domžale, Ihan Na ledinah 1A Dragar Toni
4023510000 Zagorje gre naprej – Združenje za napredek Zasavja Zagorje gre naprej ZGN Zagorje ob Savi, Zagorje ob Savi Marnova ulica 31A Švagan Matjaž
4023595000 Zelena koalicija   ZKo Ljubljana, Ljubljana Ulica bratov Učakar 4 Černagoj Franc
2404869000 Premik     Železniki, Železniki Češnjica 54 Mesec Peter
4023790000 Združena levica-Demokratična stranka dela ZL-DSD Ljubljana, Ljubljana Linhartova cesta 13 Žnidaršič Franc
4023749000 Neodvisen.si – Indipendente.si Neodvisen.si   Piran, Lucija Obala 144 Gašpar-Mišič Gašpar
4023897000 LTS – Lista za Kamnik LTS – Za Kamnik   Kamnik, Kamnik Maistrova ulica 18 Smolnikar Anton Tone
4024044000 Istra-Istria     Izola, Izola Ulica svetega Petra 13 Krajcar Egidio
4024559000 Stranka Humana Slovenija Humana Slovenija HS Ptuj, Ptuj Rogaška cesta 36 Šic Miran
4024567000 NARCISA – Stranka rdečega prahu NARCISA   Jesenice, Slovenski Javornik Cesta Alojza Travna 22 Rebolj Miha
4029615000 DROT – za razvoj DROT   Trebnje, Trebnje Gubčeva cesta 28 Smuk Špela
4037022000 Pozitivna Slovenija   PS Ljubljana, Ljubljana Wolfova ulica 8 Komel Tina
4037057000 Državljanska lista   DL Ljubljana, Ljubljana Ukmarjeva ulica 2 Starman Bojan
4047672000 Piratska stranka Slovenije Pirati   Ljubljana, Ljubljana Majaronova ulica 6 Andrée Rok
4050070000 Povezane lokalne skupnosti   PLS Kranj, Kranj Ulica Mirka Vadnova 8 Frelih Janez
4050096000 Stranka za napredek krajevnih skupnosti SZNKS Kranj, Kranj Slovenski trg 3 Piškur Damjana
4053117000 Združeno slovensko ljudstvo   ZSL Hajdina, Zgornja Hajdina Zgornja Hajdina 134 Rimele Aleksander
4058291000 Gospodarsko aktivna stranka   GAS Grosuplje, Velika Račna Velika Račna 48 Kovšca Alojz
4060342000 Solidarnost, za pravično družbo Solidarnost   Ljubljana, Ljubljana Einspielerjeva ulica 6 Učakar Tjaša
4064607000 Skupaj za mengeško občino – skupaj zmoremo več Skupaj za mengeško občino SMO Mengeš, Mengeš Jelovškova ulica 15 Gubanc Peter
4065948000 Stranka Alenke Bratušek     Ljubljana, Ljubljana Štefanova ulica 5 Pavlič Jernej
4066065000 Stranka modernega centra   SMC Ljubljana, Ljubljana Beethovnova ulica 2 Artnak Jožef
4066111000 Stranka VERJAMEM VERJAMEM   Ljubljana, Ljubljana Trg Osvobodilne fronte 13 Šoltes Igor
4066456000 Brezposelni in ogroženi Slovenije BIO Slovenije BIOS Jesenice, Jesenice Cesta Cirila Tavčarja 1A Mihelič Radmila
4067002000 Lista Marjana Šarca   LMŠ Kamnik, Šmarca Bistriška cesta 10A Kralj Branko
4067126000 Gibanje Zedinjena Slovenija Zedinjena Slovenija ZSi Maribor, Maribor Miklavška ulica 26 Šiško Andrej
4067312000 Nova ljudska stranka Slovenije Nova ljudska stranka NLS Maribor, Maribor Grajska ulica 7 Vogrin Željko
4067452000 Več za Kranj   VZK Kranj, Kranj Pot v Bitnje 24 Trilar Boštjan
4068173000 Stranka za Razvoj Občin in Krajev   ROK Brežice, Brežice Cesta prvih borcev 43 Žibert Marijan
4068351000 Naša Notranjska   NaNo Cerknica, Cerknica Cesta 4. maja 47 Petan Domen
4068556000 Lista REZA – gibanje za moderno in transparentno politiko Lista REZA   Domžale, Domžale Ljubljanska cesta 24 Resinovič Reza Alenka
4090403000 Socialistična partija Slovenije   SPS Kamnik, Kamnik Ulica Jakoba Zupana 7 Trček Tadej
4093976000 Socialna stranka Srbov Slovenije   SSSS Ljubljana, Ljubljana Celovška cesta 134 Gajić Saša
4097416000 Rešimo Slovenijo elite in tajkunov   ReSET Maribor, Maribor Stantetova ulica 12 Ivec Martin
4098137000 Glas za otroke in družine ZA OTROKE!   Ljubljana, Ljubljana Stari trg 11A Primc Aleš
4099753000 Levica     Ljubljana, Ljubljana Prešernova cesta 3 Mesec Luka
4103246000 Dobra država   DD Ljubljana, Ljubljana Tomšičeva ulica 1 Jamnikar Peter