Zelene stranke

Zelene stranke

Preprečevanje nasilja

Nasilje je nesprejemljivo. Ob informaciji, da je bil otrok izvajalec, tarča ali priča medvrstniškega nasilja, se vselej odzovemo. Nudimo pomoč in oporo. Odrasli smo zgled nenasilnega vedenja. S starši otrok, ki so vpleteni v medvrstniško nasilje, kontaktirajo strokovni delavci šole.

Otroke spodbujamo, da povedo o svojih stiskah zaupni osebi (prijatelju, učitelju, staršem, svetovalni delavki, ravnatelju …).

Starši spremljajo delo otroka (udeležujejo se govorilnih ur, roditeljskih sestankov, predavanj …), so pozorni na spremembe v vedenju, zaupajo strokovnim delavcem, komunicirajo strpno in konstruktivno.

Kadar je otrok ogrožen v krogu družine, ravnamo v skladu z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini in takoj obvestimo center za socialno delo.

Share

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja